"حسن شفیعی"

The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

معادله حسابداری

 معادله حسابداری یا به عبارت دیگر معادله ترازنامه عبارت است از:

                                                                    دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

 با توجه به این معادله کل دارایی های یک کسب و کار برابر است با کل بدهی ها و سرمایه. به عبارت دیگر، تمام کاربردهای سرمایه (دارایی ها) برابر با تمام منابع سرمایه است (بدهی: بدهی ها و حقوق صاحبان سهام). این معادله که پایه تمامی معادلات حسابداری است و پایه و اساس حسابداری دوگانه است زیرا نشان می دهد که همه دارایی ها با وام گرفتن پول یا پرداخت پول به سهامداران شرکت تأمین می شوند. 

مانند تمام معادلات ریاضی در معادله حسابداری هم دو طرف تساوی باید با یکدیگر برابر باشند، این معادله همیشه ثابت است و هیچ چیز دیگری نباید آن را به هم بزند. ترازنامه نمایش دقیق تر و پیچیده تری از معادله حسابداری است و منطبق بر معادله حسابداری می باشد. 

سوال: آیا می‌دانید مفهوم دارایی، بدهی و سرمایه چیست؟​

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *