"حسن شفیعی"

The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

معرفی کتاب: نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر

چرا سردرد ما پس از خوردن آسپرین ۱۰۰۰ تومانی باقی می ماند ولی بعد از خوردن آسپرین ۱۰۰ هزار تومانی از بین می رود؟ چرا وقتی معده ما دیگر جا ندارد و غذایی رایگان باشد باز هم می‌خوریم؟ این کتاب چگونگی درهم شکستن این مدل الگوهای اسلوب مند اندیشه را برای گرفتن تصمیمات بهتر تشریح می کند.

چرا نمی‌توانیم خودمان را واداریم که آنچه را که می‌خواهیم انجام دهیم، انجام دهیم؟

نیروهای پنهانی که به تصمیم ما شکل می‌دهند

image
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.