"حسن شفیعی"

The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

معرفی کتاب

کتاب را بخوانید تا بیدار شوید ….

"کتاب" "اصول حسابداری"

۲۳

اردیبهشت

"هورن گرن" یکی از بزرگترین اساتید حسابداری جهان و پنجاهمین عضو تالار مشاهیر حسابداری (۲۰۱۱-۱۹۲۶) نویسنده یکی از کاملترین کتب اصول حسابداری است. این کتاب در ایران توسط آقای دکتر نوروش و همکاران ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است.

حسابداری زبان تجارت است.آشنایی ناقصی با این زبان و درک ضعیف از اهدافی که باید در انتقال پیام های تجاری به عهده گیرد، او را به سطح نازلی تنزل می دهد.

مترجمان: دکتر ایرج نوروش و دکتر غلامرضا کرمی

برخى، به عمد یا غیر عمدى، به گونه ‏اى استدلال می آورند که در ظاهر صحیح است، اما معنا و محتوایى بسیار خطاآلود مغلطه‏ آمیز دارد. پیامد ناگوار این خطاها و مغالطه‏ ها کم نیست. لذا شناخت آن ها از چند جنبه براى هر انسانى ضرورى است: 1. شخصا از مغالطه پرهیز کند. 2. آگاهى یابد تا دیگران او را از این راه فریب ندهند. 3. گرفتاران مغالطه را نجات دهد.

همان طور که برخی مردم واقعا عابد هستند و برخی به ظاهر عابد، همان طور که برخی از طلا و نقره ها واقعی هستند و برخی تقلبی، همچنین برخی استدلال ها نیز واقعا استدلالند و بعضی به ظاهر استدلال هستند و در واقع، اشتباهند. به این استدلال ها، مغالطه می گوییم.

"کتاب"

۹

اردیبهشت