معادله حسابداری

 معادله حسابداری یا به عبارت دیگر معادله ترازنامه عبارت است از:                                                                     دارایی ها = بدهی ها + سرمایه  با توجه به این […]

معرفی کتاب: رابطه‌ها

حسن شفیعی

رابطه‌ها در زندگی، کمتر پدیده و موضوعی را می‌توان یافت که به اندازه روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم، اهمیت داشته باشد. کتاب رابطه‌ها از مجموعه مکتب زندگی آلن دوباتن به شما کمک می‌کند تا رنگ تازه‌ای به روابط خود با دیگران بزنید، دلیل مشکلات موجود در روابط را لمس کنید و جلوی وقوع بسیاری […]