معرفی کتاب: نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر

"حسن شفیعی"

کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر چرا سردرد ما پس از خوردن آسپرین ۱۰۰۰ تومانی باقی می ماند ولی بعد از خوردن آسپرین ۱۰۰ هزار تومانی از بین می رود؟ چرا وقتی معده ما دیگر جا ندارد و غذایی رایگان باشد باز هم می‌خوریم؟ این کتاب چگونگی درهم شکستن این مدل الگوهای اسلوب مند اندیشه را برای […]

معادله حسابداری

 معادله حسابداری یا به عبارت دیگر معادله ترازنامه عبارت است از:                                                                     دارایی ها = بدهی ها + سرمایه  با توجه به این […]

معرفی کتاب: رابطه‌ها

حسن شفیعی

رابطه‌ها در زندگی، کمتر پدیده و موضوعی را می‌توان یافت که به اندازه روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم، اهمیت داشته باشد. کتاب رابطه‌ها از مجموعه مکتب زندگی آلن دوباتن به شما کمک می‌کند تا رنگ تازه‌ای به روابط خود با دیگران بزنید، دلیل مشکلات موجود در روابط را لمس کنید و جلوی وقوع بسیاری […]